Utställningar på Härke Konstcentrum 2018

10 – 25 februari
GÖSTA HÖRNFELT, Östersund

10 – 25 mars
PETTER DAHLSTRÖM PERSSON, Malmö

14 – 29 april
GERTH MALMROS, Malmö

12 – 27 maj
BO LJUNG, Stockholm

8 – 23 september
ANNELI KENT, Frösön

29 september – 14 oktober
GUNILLA CLASSON, Krokom
NIKLAS TINNSTEN, Frösön
Konstens Vecka-arrangemang

20 oktober – 4 november
STINA STENSLAND, Stockholm
Akvareller och teckningar

10 – 25 november
Paul Rengmyr, Nälden
Måleri

1 – 16 december
ELSIE BERG, Östersund
Måleri och teckning

————————

Öppet: vardagar 12 – 17, lördag och söndag 12 – 16

————————

tidigare utställningar

2017

2016

2015

2014

2013

2012