STIPENDIAT 2020

HÄRKE KONSTCENTRUMS KONSTNÄRSSTIPENDIUM 2020
HAR TILLDELATS Katarina Lundberg

Katarina Lundberg

Katarina Lundberg. foto: pressbild

”Katarina Lundbergs fotorealistiska måleri höjer sig över att enbart kliniskt avbilda verkligheten. I sina bilder ger hon miljöer och ting en sällsynt skärpa och klang med en kolorit som hon mästerligt behärskar.

Genom sina skildringar av arbetsredskap och rum, tömda på mänskligt liv, men ändå präglade av en närvaro; skurhinken, städvagnen, det tomma verkstadsgolvet, visar Katarina Lundberg oss ett nytt sätt att se vår tillvaro.

Lundbergs bilder är präglade av stillhet, ett fruset ögonblick i vardagen, till synes utan större innehåll än det vi ser. Men det är en bedräglig tomhet, vi kan ana något djupare, något mera. Det är bilder som stannar kvar, långt efteråt.”

 

Katarinas egen beskrivning av sitt konstnärskap:

”Maskintillverkade objekt och platser kopplade till arbete har en framträdande roll i mitt konstnärskap. Jag närmar mig dessa med olika intressen och uttryckssätt, främst genom måleri. Det är oftast utifrån mina vandringar genom staden som jag samlar mitt material. På platser av produktion av olika slag, som byggarbetsplatser eller verkstäder, har material, objekt och maskiner av olika slag lämnats stillastående när arbetet tillfälligt avstannat. Frånvaron av människor men närvaro av aktivitet lämnar en stillhet som jag vill ska kännas i måleriet.”

cargocollective.com/katarinalundberg

Katarina Lundberg

Vid stipendieutdelningen 28 augusti 2020 på Härke konstcentrum berättade Katarina Lundberg om sin konst. Foto: Odd Larsson