Mattias Bäcklin Exoville

Mattias Backlin web

Mattias Bäcklin fick 2015 Härke konstcentrums konstnärsstipendium. 

EXOVILLE

Välkommen till Exoville, Mattias Bäcklins egen värld där insekterna tagit över. Det kan upplevas som skrämmande och dystopisk värld men utställningen erbjuder också en mängd olika tolkningsmöjligheter och paralleller till dagsaktuella frågor.

Utställningens centrala verk är videon Exoville där Mattias Bäcklin byggt upp en modell av en stad efter katastrofen. Byggnaderna har rasat och solen ser ut att ha gått ned för all framtid. Allt levande är borta med undantag för gigantiska skalbaggar som hela tiden ligger i bakhåll för varandra, beredda att gå till dödligt anfall.

Filmens, och utställningens, titel är tagen efter insekternas uppbyggnad där de hårda delarna i kroppen ligger på ytan och mjukdelarna inuti kroppen. Exoskeleton är detta yttre skelett och pansar som skyddar och stadgar upp kroppen. Verket speglar Mattias Bäcklins stora intresse för natur, inte minst insekter, men också hans konstnärliga metod att låta natur och mänsklig civilisation krocka och att låna från olika delar av populärkulturen. Många b-filmsklassiker som spelades in under 1950, 1960- och 1970-talen byggdes kring modeller av städer som invaderats av insekter, kräftdjur och dubbelexponerade filmhjältar. Bland titlarna finns klassiker som Empire of the Ants, Teenagers from Outer Space och Them. Men när man ser Exoville går tankarna också till en av litteraturens klassiker, Kafkas Förvandlingen och Gregor Samsa som en morgon vaknar upp som en jättelik skalbagge och därefter förskjuts av sin familj.

På samma sätt som Kafkas novell lockar till olika tolkningar är Bäcklins bildvärldar öppna och utan facit. Tankegångar som han återkommer till är människans påverkan på naturen, Antroprocen, tidsåldern vi lever i där människan gör ett bestående avtryck på klimatet, att vi lånar planeten under den tid vi lever och människans behov av att tämja naturen och kontrollera den.

Bäcklins naturintresse började när han som barn deltog i mulleskolan och förstod att det fanns enormt mycket mer att upptäcka på egen hand bortom det som mulle lärde ut. Därmed startade han en kartläggning på egen hand och han byggde upp en samling av skalbaggar och fjärilar samtidigt som han lärde sig allt mer om dem. Barn kan vara grymma och ibland ersatte krypen leksaker och dissekerades våldsamt i naiva lekar. Det återspeglar sig idag i bilder som radar upp enstaka insektsdelar eller fjärilar som sprängts i smådelar. Samlingarna finns kvar och speglar Bäcklins vetgirighet men det är också lätt att dra paralleller till människans vilja att kartlägga och inordna naturen, så som det gjordes inom naturvetenskapen på 1700- och 1800-talen. Samlingarna som byggdes upp på 1970-talet är idag luggslitna. Färgerna har gått förlorade och de har angripits av ängrar och Bäcklin har i flera verk skildrat förfallet som en klassisk påminnelse om att allt är förgängligt.

I ett verk, Gynandromorf, har Bäcklin satt samman två ekoxar, en hane och en hona. Här är det inte den insamlande och kartläggande vetenskapen som är framme utan nästa steg där naturen manipuleras och morfas. Frågan är om det är den seriösa forskaren som varit i arbete eller om det är en forskning där det grymma barnets lekar tagit över.

 

Mattias Bäcklin är född i Uppsala 1969 och bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och Konstfack. Han har deltagit i utställningar på bl.a. Teckningsmuseet i Laholm, Konstnärshuset i Stockholm, Örebro konsthall, Skövde konstmuseum ,Uppsala Konstmuseum, Liljevalchs konsthall och Kulturhuset i Stockholm och hans filmer har visats på många internationella filmfestivaler. Han är representerad i flera större samlingar bl.a. Uppsala konstmuseum, Stockholm konst och en lång rad kommuner, landsting och konstföreningar. 2015 erhöll han Härkestipendiet, Stockholmsstads kulturstipendium, Sigridlamms resestipendium från konstakademiens fonder, Clarence och Elsie Blums stipendium från konstnärshuset SKF samt konstnärnämndens tvååriga arbetsstipendium.

 

Björn Norberg är curator och skribent. Han har arbetat med projekt och utställningar i Sverige och internationellt på institutioner som Moderna Museet, Bonniers Konsthall, Tekniska Museet, Kungl Tekniska Högskolan, Kungl Akademien för de fria konsterna, Kungl Konsthögskolan, Kiasma i Helsingfors, Museet for samtidskunst i Roskilde, Reykjavik Art Museum, Kunsthalle Exnergasse i Wien och Bildmuseet i Umeå. Han arbetar som curator för Dome of Visions i samarbete med Kungl Tekniska Högskolan och arbetar tillsammans med Mattias Bäcklin på en bok som beräknas komma ut till hösten 2017.

-Björn Norberg