UTSTÄLLNINGAR 2015 HÄRKE KONSTCENTRUM

14 februari – 1 mars
Staffan Eriksson, Offerdal

7 – 22 mars
Christer Carlstedt, Örnsköldsvik
Mats Caldeborg, Nordmaling

11 – 26 april
Magdalena Brunzell, Tänndalen

16 – 31 maj
Petra Henriksson, Umeå och Elsie Berg, Östersund

5 – 20 september
”Slukminne”
Marianne Andersson, Marit Lindberg,
Johan Suneson, 
Henrik Lund Jörgensen,
Leif Skoog, Lars Embäck, Sivert Lindberg
Malmö-Lund

26 september – 11 oktober – Konstens vecka
”Hundar gillar pinnar”
Anna Erlandsson, Rödön
Odd Larsson, Frösön

17 oktober – 1 november
”Gästspel från Danmark”
Kirsten Hagström, Frederiksberg
Poul Pedersen, Köpenhamn

7 – 22 november
Olof Lindblom, Östersund

28 november – 13 december
Minnesutställning
Lars Nylund, Östersund