Vedeldad saltugn

1996 byggdes en vedeldad saltugn av ”Bourry-box” modell på Härke konstcentrum. Ugnens volym är 2 kubikmeter, och eldas upp till en topptemperatur på 1300 grader Celsius.

Vedeldad saltugnKeramik 1