stipendiat 2014

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson, Stockholm. Foto: Jimmy Dahlberg.

Henrik Eriksson, Stockholm. Foto: Jimmy Dahlberg.

”Mina målningar är ’föreställande’. Den syns sällan. Jag arbetar med en slags generalisering där specifika objekt inte nödvändigtvis är knutna till en specifik plats och en specifik tid; likafullt är repertoaren i måleriet hämtad från ljusskildring, rums- och formgestaltning, och noggrann valörangivelse i en avbildande tradition.

’Abstraktion?’ är en rimlig fråga, men som jag ser det finns det i 1800-talets idéer om realism flera utgångspunkter från vilka den traditionella historieskrivningen om abstraktion och modernism är en av flera möjliga vägar; frågan om vad ’det moderna livets målare’ (Baudelaire) är kan återaktualiseras i vår tids visuella verklighet med en annan, längre målerihistoria i ryggen.

Seendets roll för att förstå sin omgivning (…) har viktiga rötter i 1800-talsmåleri, men är också ständigt aktuellt.”

Henrik Eriksson är född 1976 i Tväråmark, Västerbotten, bor nu i Stockholm.

Tranås kvar. Henrik Eriksson.

Tranås kvar. Henrik Eriksson.

Studier

Konstakademien, Stockholm, 97-03.
Handelshögskolan, Stockholm, 99-01.
Glasgow School om Arts, Glasgow, 99.
Universitetsstudier i matematik, 96/12-13.

www.henrikeriksson.com