MOVING BORDERS

Torsdag, fredag, lördag – 15, 16, 17 nov kl. 12-13

Tre mobila barriärer, tre stora ramar i metall, som liknar väggkonstruktionerna byggda vid olika gränser och i olika sammanhang runt europeiska länder vid det nuvarande ögonblicket, blir satta i rörelse i stadsmiljön.

Gränserna finns i vårt inre värld lika mycket som i samhället runt omkring. Privat område, byggområde, gränsområde – alla de innebär gränser. Gränser skyddar men också isolerar, begränsar, hämmar eller helt hindrar människors liv och utvecklingsrörelse. Därför bör vi ständigt sysselsätta oss inte bara med ”Hit, men inte längre” men även med ”Utvidga gränser!” Och varför inte: ”Öppna gränser!”

Dessa tre stora metallramar bärs av  två personer var, de rör sig genom gatorna som i en procession. Publiken får möjlighet att uppleva den fysiska närheten till den materialiserade Gränsen. Publiken får möjlighet även att deltaga – de 3 ramarna bärs uteslutande av frivilliga. Projektets nya tillvägagångssätt erbjuder ett oväntat och direkt möte med konstverket. Detta sätt skapar en unik oförglömlig upplevelse.

Projektet MOVING BORDERS ställer frågor om ägandet och användningen av det offentliga rummet. Men först och främst vill projektet väcka uppmärksamhet om den nuvarande humanitära katastrofen – den oändliga strömmen av flyktingar som kommer till Europa och bemötandet de får. Detta är den mest brännande frågan idag.

Projektet äger rum först i Östersund. Senare blir det dags för Stockholm och andra städer. MOVING BORDERS genomförs i samarbete med HEJ FRÄMLING och med stöd av HÄRKE KONSTCENTRUM.

Maja Spasova är 2018 års Härkestipendiat.

Stipendiet är instiftat av Region Jämtland/Härjedalen, Östersunds Kommun och Härke Konstcentrum. Stipendiaten får en månads vistelse, arbetsperiod på Härke KC och en utställningsperiod på Ahlbergshallen. Maja Spasova kommer att ställa ut under 2020.