Elisabeth Ahtle

Elisabeth Athle
, Norderön 720, 
832 93 Frösön, 0730-54 31 90, 
elisabeth.athle(at)bahnhof.se,www.elisabethathle.se

Du går åt rätt men fel håll, olja, 50 x 39 cm, 2012

Du går åt rätt men fel håll, olja, 50 x 39 cm, 2012