Ahlbergshallen 19 januari-3 februari 2019

FINAL.lavendel_poster.indd

LAVENDEL.
An exhibition by Klara Kayser in Ahlbergshallen, Östersund. 19th January – 3rd February 2019
The exhibition Lavendel plays with the symbolic aspects of lavender- namely time, memory and
forgetting. Each of the three rooms in the Art Hall is filled with a supporting content; the general
time, the body and remembrance. Lavender stands for memory and transience because the fresh
fragrance is long preserved. (read more/pdf)

MOVING BORDERS

Torsdag, fredag, lördag – 15, 16, 17 nov kl. 12-13

Tre mobila barriärer, tre stora ramar i metall, som liknar väggkonstruktionerna byggda vid olika gränser och i olika sammanhang runt europeiska länder vid det nuvarande ögonblicket, blir satta i rörelse i stadsmiljön.

Gränserna finns i vårt inre värld lika mycket som i samhället runt omkring. Privat område, byggområde, gränsområde – alla de innebär gränser. Gränser skyddar men också isolerar, begränsar, hämmar eller helt hindrar människors liv och utvecklingsrörelse. Därför bör vi ständigt sysselsätta oss inte bara med ”Hit, men inte längre” men även med ”Utvidga gränser!” Och varför inte: ”Öppna gränser!”

Dessa tre stora metallramar bärs av  två personer var, de rör sig genom gatorna som i en procession. Publiken får möjlighet att uppleva den fysiska närheten till den materialiserade Gränsen. Publiken får möjlighet även att deltaga – de 3 ramarna bärs uteslutande av frivilliga. Projektets nya tillvägagångssätt erbjuder ett oväntat och direkt möte med konstverket. Detta sätt skapar en unik oförglömlig upplevelse.

Projektet MOVING BORDERS ställer frågor om ägandet och användningen av det offentliga rummet. Men först och främst vill projektet väcka uppmärksamhet om den nuvarande humanitära katastrofen – den oändliga strömmen av flyktingar som kommer till Europa och bemötandet de får. Detta är den mest brännande frågan idag.

Projektet äger rum först i Östersund. Senare blir det dags för Stockholm och andra städer. MOVING BORDERS genomförs i samarbete med HEJ FRÄMLING och med stöd av HÄRKE KONSTCENTRUM.

Maja Spasova är 2018 års Härkestipendiat.

Stipendiet är instiftat av Region Jämtland/Härjedalen, Östersunds Kommun och Härke Konstcentrum. Stipendiaten får en månads vistelse, arbetsperiod på Härke KC och en utställningsperiod på Ahlbergshallen. Maja Spasova kommer att ställa ut under 2020.


 

Andropaus 10-25 nov 2018

Nils och Timo affisch 05A

NILS AGDLER
med TIMO MENKE
Andropaus
om män och maskuliniteter
Ahlbergshallen
10 – 25 november 2018

Andropaus – om män och maskuliniteter

Utställningens titel Andropaus, anspelar på de diffusa och medicinskt omtvistade hormonella, psykologiska och sexuella förändringar som drabbar män i övergångsåldern, men även på känslan av att befinna sig mitt i livet – att som man stanna upp och reflektera över vad som varit och vad som komma skall. Utställningen är lika mycket introspektiv som retrospektiv där alla verk tematiskt relaterar till män, maskuliniteter och faderskap.

Inom många av de förhärskande mansideal i samhället finns det starka inbördes motsättningar. Dessa idealbilder av mannen kan till och med vara helt oförenliga men har därför varit intressanta för Nils Agdler att undersöka och gestalta konstnärligt.

Andropaus tar på ett indirekt sätt upp frågeställningar som hur män påverkas emotionellt av att socialiseras in i ett patriarkat, vilka psykologiska mekanismer som är avgörande för hur män agerar i samhället, både självständigt och i homosociala grupperingar (när män umgås med män), samt om det behövs nya manliga (eller mänskliga) förebilder och hur dessa i sådana fall kan se ut.

Verken i utställningen spänner över en 20-årsperiod, från serien Pissplatser (1997) till de nyproducerade verken Heartstone (tillsammans med konstnären Fröydi Laszlo) och Den nya mannen. Nils Agdler arbetar främst inom områdena fotografi och film, men här visas även installationen Stenlandskap.

Två av verken har tillkommit i samarbete med konstnären/filmaren Timo Menke. De delar ett intresse för samtida sociala fenomen, berättande och historia och visar här filminstallationen Gifted Men (2015-2018).

Det är en undersökning av den kommersiellt organiserade distributionen av sperma i Danmark. I arbetet med projektet har konstnärerna varit intresserade av frågor som rör manlighet och faderskap – sett utifrån donatorns ofta osynliga perspektiv – samt hur maskulinitet manifesteras vid klinikerna. De danska spermabankerna och klinikerna utgör en komplicerad gråzon, genom vilken den anonyma manliga gåvan, med hårda krav på kvalitet, senare säljs som en förädlad produkt globalt. Här skiljs ”agnarna från vetet” samtidigt som en ökande fertilitetsturism från bl.a. Sverige ritar om kartan för nya familjebildningar.

Spermadonationen som affärsidé och koncept, och donatorn som en manlig antihjälte, ställer flera frågor kring mannens roll. I takt med att förstklassig arvsmassa blir tillgänglig enklare, billigare och säkrare, vilka framtidsscenarion finns för mannen och fadern efter patriarkatet?

Dessutom visar Agdler och Menke en film från det pågående projektet Brothers to Sisters där olika manskörer framför sånger som relaterar till maskulinitet och genusfrågor. Kortfilmen Välimiehet performing “Sisters Are Doin’ It For Themselves” (2018), speglar och ackompanjerar Gifted Men med en körversion av Annie Lennox’ populära låt från 1985. Med en sorts lovsång till kvinnans frigörelse – inte minst vad gäller reproduktion – försöker en yngre generation förhålla sig till en ny manlighet och förändrade könsroller och normer.

Nils Agdler och Timo Menke vill rikta ett speciellt tack till:

Marianne Agdler
Per-Anders Agdler
Martin Ekman
Fröydi Laszlo
Anders Suneson

Tack även till:

Camilla Agdler
Karin Agdler
Maria Agdler
Matilda Agdler
Claes Eklund
Härke konstcentrum
Andreas Nylén
Göran Thunberg

Gifted Men har producerats med stöd av Konstnärsnämnden.